Hizmetlerimiz
İthalat Gümrük İşlemleri
Türkiye'ye giriş yapan her tür eşyanın gümrükten geçişinin sağlanması.
İhracat Gümrük İşlemleri
Türkiye'den çıkan eşyaların gümrükten çıkışlarının sağlanması..
Transit Gümrük İşlemleri
Gümrükler arası veya yurt dışına eşyaların aktarılması.
Antrepo Gümrük İşlemleri
Gümrük işlemlerinin daha sonra yapılması için eşyaların gümrüklü sahalara alınması.
Dahilde İşleme Gümrük İşlemleri
Türkiye'ye geçici olarak girişi yapılacak eşyaların gümrük geçişinin sağlanması.
Hariçte İşleme Gümrük Rejimleri
Yoğun trafik yaşayan firmalara büyük sorun olan bu işlemin çok kolay olarak çözümlenmesi için gerekli çözümler üretmek.
Eşyanın Kıymeti Hakkında Bilgilendirme
Eşyanın kıymeti ile ilgili olarak oluşabilecek sorunlar konusunda sağlıklı dosya hazırlanması.
Bağlayıcı Tarife Bilgisi
Eşya ile ilgili olarak GTIP'nunun belirlenmesi için dosya hazırlanması.
İGM İzinleri
İthalat Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınması için işlemlerin yapılması.